FORSIDE
  NYHEDER
  PROFIL
  REFERENCER
  BOLIG
  SKOLE
  IDRÆT
  KULTUR
  ERHVERV
  LICITATIONER
  JOB
  KONTAKT
På baggrund af en markedsundersøgelse, der indikerer et behov for mindre udlejningsboliger, som på en venlig måde også henvender sig til ældre borgere, er nærværende projekt udarbejdet. Således er der lagt vægt på de umiddelbart nære udenomsarealer til hver enkelt bolig. Der er foreslået gennemlyste boliger med opholdsarealer til to sider, hvilket er unikt for boliger til denne målgruppe.

Projektet er udarbejdet med baggrund i lokalplanen, og opererer med et nutidigt bygnings- og facadeudtryk, inspireret af klassisk arkitektur. Det udvendige materialevalg er hvidskurede teglvægge, røgfarvede glasværn der uden finurligheder optræder som rene flader i facaderne, dørpartierne er træbeklædning som skure og øvrige bygningsdele for at opnå et godt helhedsindtryk, tag er med sort tagpap / listetækning, hvilket gavlene også er beklædt med. Bygningerne kommer således til at fremstå i grå, sorte og hvide nuancer, alt for opnåelse af et afdæmpet arkitektonisk udtryk. De mange opholdsmiljøer udvendigt, vil med beboernes individualitet fremstå som aktive facader præget af den enkelte beboer.
Bygherre:
-
 
Adresse:
Sationsvej, 6880 Tarm

År:
2007

Areal:
1476 m²

Rådgivningsydelser:
Arkitekt