FORSIDE
  NYHEDER
  PROFIL
  REFERENCER
  BOLIG
  SKOLE
  IDRÆT
  KULTUR
  ERHVERV
  LICITATIONER
  JOB
  KONTAKT

Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole | Ny springhal

Selvom de nuværende springfaciliteter kun er få år gamle , melder behovet sig allerede for større kapacitet. Thorup Gruppen har derfor haft muligheden for at bygge videre på tidligere projekt.

Den nye hal placeret i forlængelse af den eksisterende springhal. I udformning og materialevalg bygger projektet videre på det eksisterendes springcenters markante profil ud mod vejen. Nyt og gammel bindes sammen af en lang og smal bygningskrop langs den gamle hal, hvoraf der skabes god forbindelse til omklædningsrummene og et naturligt flow og liv imellem de 3 haller. Fra den nye springhal er haler en god kontakt til omgivelserne og den store skov, i det der i størstedelen af hallens omfang udføres vandrette glaspartier til gulv. 
Bygherre:
Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole
 
Adresse:
Kongeåvej 34, Skibelund
6600 Vejen

År:
2013-2016

Areal:
1147 m²

Rådgivningsydelser:
Arkitekt og ingeniør